Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Wydawnictwa naukowe

25 lat gospodarki rynkowej w Polsce, red. Bożena Borkowska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 352,  Wrocław 2014.

Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. Anna Olszańska, Joanna Szymańska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 360, Wrocław 2014.

Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, red. Anna Olszańska, Joanna Szymańska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 361, Wrocław 2014.

Analityka gospodarcza. Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, red. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Wrocław 2015.

Argumenta Oeconomica 2016, nr 2(37).

Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 337,  Wrocław 2014.

Bąk-Grabowska Dominika, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnieniaMonografie i Opracowania nr 263, Wrocław 2016.

Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 336,  Wrocław 2014.

Bednarek P., Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznychWrrocław 2015.

Biblioteka Regionalisty 2014, nr 14.

Biblioteka Regionalisty 2015, nr 15. 

Brach Jarosław,  Dostawy ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP – wybrane zagadnienia ekonomiczne i techniczne, Wrocław 2015.

Branżowe problemy rachunkowości i podatków, red. Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 373, Wrocław 2014.

Brol Marcin, Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Monografie i Opracowania nr 257, Wrocław 2015.

Chojnacka-Komorowska Anna, Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne, Monografie i Opracowania 270, Wrocław 2017.

Chumiński Jędrzej, Robotnicy polscy 1945-1956. Stary i nowy ośrodek przemysłowyna przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015. 

Controlling and Knowledge.Shaping an Information Environment in Contemporary Business Organizations, ed. Joanna Dyczkowska, Paweł Kużdowicz, Wrocław 2014.

Czarnecki Leszek, Model DNA firmy, Monografie i Opracowania nr 252, Wrocław 2015.

Czekała M., Dziwok E., Kośny M., Wójciaczyk W., Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Pewność i ryzykoWrocław 2016.

Didactics of Mathematics 2014, nr 11(15).

Didactics of Mathematics 2015, nr 12(16).

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz,   Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 386, Wrocław 2015.
Ekonometria 2014, nr 1(43).

Ekonometria 2014, nr  2(44).

Ekonometria 2014, nr  3(45).

Ekonometria 2014, nr 4(46).

Ekonometria 2015, nr 1(47).

Ekonometria 2015, nr 2(48).

Ekonometria 2015, nr 3(49).

Ekonometria 2015, nr 4(50).

Ekonomia, red. Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 347, Wrocław 2014.

Ekonomia, red. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Magdalena Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 401, Wrocław 2015.

Ekonomia, Seria: Debiuty Studenckie, red. Bożena Borkowska, Wrocław 2015.

Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 1(1).

Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 2(2).

Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 3(3).

Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 4(4).

Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 1(5).

Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 2(6).

Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 3(7).

Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 4(8).

Ekonomia XXI Wieku 2016, nr 1(9).

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, red. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska, Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 383, Wrocław 2015.

Finance and Accounting -Theory and Practice, eds. Jacek Adamek, Magdalena Swacha-Lech, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 351, Wrocław 2014.

Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, ed. Jarosław Dziuba, Teresa Orzeszko, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 397, Wrocław 2015.

Financial Investments and Insurance –  Global Trends and the Polish Market, ed. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 381, Wrocław 2015.

Financial Systems Stability in Ukraine and Poland, ed. Grażyna Woźniewska, Wrocław 2014.

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse, red. Grażyna Borys, Robert Kurek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 395, Wrocław 2015.

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom  2. Rachunkowość, red. Jacek Adamek,  Joanna Zuchewicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 396, Wrocław 2015.

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, red. Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 330, Wrocław 2014.

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, red. Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 437, Wrocław 2016.

Finanse publiczne, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 346,  Wrocław 2014.

Finanse publiczne, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 403,  Wrocław 2015.

Finanse samorządu terytorialnego, red. Leszek Patrzałek, Hanna Kociemska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 404,  Wrocław 2015.

Głuszczuk D., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, Seria: Monografie i Opracowania nr 262,   Wrocław 2015.

Global Challenges of Management Control and Reporting, red. Marta Nowak, Joanna Dyczkowska,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 441, Wrocław 2016.

Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec MichalczykPrace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 406, Wrocław 2015.

Gospodarka i przestrzeń, red. Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 341,  Wrocław 2014.

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 391, Wrocław 2015.

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Beata Bal-Domańska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 432, Wrocław 2016.

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Andrzej Raszkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 332, Wrocław 2014.

Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, red. Jacek Potocki, Jerzy Ładysz, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 339,  Wrocław 2014.

Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, red. Jacek Potocki, Jerzy Ładysz, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 367, Wrocław 2014.

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. Małgorzata Markowska, Beata Bal-Domańska, Dariusz Głuszczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 433, Wrocław 2016.

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 392, Wrocław 2015.

Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. Danuta Strahl, Andrzej Raszkowski, Dariusz Głuszczuk,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 333,  Wrocław 2014.

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. Andrzej Rapacz,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 379, Wrocław 2015.

Human Resources  Management in Corporate Groups, red. Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda, Wrocław 2015.

Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy, red. Jerzy Niemczyk, Katarzyna Olejczyk-Kita,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 419, Wrocław 2016.

Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 1(31).

Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 2(32).

Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 3(33).

Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 4(34).

Informatyka Ekonomiczna 2015, nr 1(35).

Informatyka Ekonomiczna 2015, nr 2(36). 

Instytucje w teorii i praktyce, red. Bożena Borkowska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 405, Wrocław 2015.

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 371,  Wrocław 2014.

Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej red. Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec MichalczykPrace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 407, Wrocław 2015.

Jagoda Agnieszka, Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, Monografie i Opracowania nr 265, Wrocław 2017.

Jajuga Krztsztof, Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Integrated Risk Model in Household Life CycleWrocław 2015.

Kawka Tomasz, Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania, funkcje, konfiguracja,  

seria: Monografie i Opracowania nr 250, Wrocław 2014.

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wrocław 2014.

Kociemska Hanna, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Monografie i Opracowania nr 271, Wrocław 2017.

Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, red. Wanda Patrzałek, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 414, Wrocław 2015.

Kowal Witold, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wrocław 2015.

Kowal Witold, Synthetic Organizational Evaluation. Emotional, Behavioural and Financial Effects of Marketing Activities in Effectiveness and Efficiency Evaluation, Wrocław 2015.

Krasiński Marek, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wrocław 2014.

Krasnodębski Ryszard, Logika języka nauki i jego pogranicze. Język matematyki a język fizyki, Wrocław 2016.

Kurek Robert, Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, Monografie i Oprcowania nr 258, Wrocław 2015.

Kwiecień Ilona, Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Monografie i Opracowania nr 253, Wrocław 2015.

Local and Regional Economy in Theory and Practice, ed. Małgorzata Markowska, Dariusz Głuszczuk, Beata Bal-Domańska, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 334, Wrocław 2014.

Local and Regional  Economy in Theory and Practice, ed. Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska, Andrzej Raszkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 394, Wrocław 2015.

Local and Regional  Economy in Theory and Practice, ed. Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 431, Wrocław 2016.

Management of Enterprises' Finance – Theory and Practice, ed. Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 325, Wrocław 2014.

Michalska-Dudek Izabela, Kształtowanie lojalności klientów biur podróżyMonografie i Opracowania nr 264, Wrocław 2017.

Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 1(12).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 2(13). 

Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 3(14).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 4(15). 

Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 1(16).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 2(17).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 3(18).

Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 4(19).

Nauki o Finansach 2014, nr 1(18).

Nauki o Finansach 2014, nr 2(19).

Nauki o Finansach 2014, nr 3(20).

Nauki o Finansach 2014, nr 4(21).

Nauki o Finansach 2015, nr 1(22).

Nauki o Finansach 2015, nr 2(23).

Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 1(18).

Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 2(19). 

Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 3(20).

Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 4(21).

Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 1(22).

Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 2(23).

Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 3(24).

Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 4(25).

Nauki o Zarządzaniu 2016, nr 1(26).

Nauki o Zarządzaniu 2016, nr 2(27).

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, red. Jan Lichtarski, Stanisław Nowosielski, Grażyna Osbert-Pociecha, Edyta Tabaszewska-Zajbert, Prace Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 340,  Wrocław 2014.

Organic Food Market in Poland, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska,  Wrocław 2016.

Pancer-Cybulska Ewa, Olipra Łukasz, Cybulski Leszek, Surówka Agata,  Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland, Wrocław 2014.

Performance Measurement and Management, ed. Bartłomiej Nita, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 345,Wrocław 2014.

Piórkowska Katarzyna,  Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznymMonografie i Opracowania nr 272, Wrocław 2017.

Piwoni-Krzeszowska Estera, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Monografie i Opracowania nr 249, Wrocław 2014.

Płachciak Adam, Rozwój zrównoważony w polityce brytyjskiej Nowej Partii Pracy. Monografie i Opracowania nr 254, Wrocław 2015.

Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej, red. Alicja M. Graczyk, Wrocław 2016.

Polityka ekonomiczna, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 348,  Wrocław 2014.

Polityka ekonomiczna, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 402, Wrocław 2015.

Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich, red. Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 364, Wrocław 2014.

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Wrocław 2016.

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Małgorzata Markowska, Dariusz Głuszczuk, Andrzej Sztando, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015.

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska, Marek Obrębalski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 331, Wrocław 2014.

Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, red. Tadeusz Kocowski, Jan Gola, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372, Wrocław 2014.

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, tom 1-2, red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369, Wrocław 2014.

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, red. Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 408, Wrocław 2015.

Quantitative Methods in Accounting and Finance, ed. Edward Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 375, Wrocław 2015.

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka, red. Edward Nowak, Prace Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 335,  Wrocław 2014.

Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, red. Edward Nowak, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 424, Wrocław 2016.

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling, red. Edward Nowak, Robert Kowalak, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 389, Wrocław 2015.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Anna Kasperowicz, Wrocław 2016.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Wrocław 2015.

Rachunkowość a controlling, red. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 344, Wrocław 2014.

Rachunkowość a controlling, red. Edward Nowak, Piotr Bednarek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 399, Wrocław 2015.

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko, red. Danuta Dziawgo, Grażyna Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 329, Wrocław 2014.

Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko, red. Danuta Dziawgo, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 436, Wrocław 2016.

Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Zbigniew Luty, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Wrocław 2015.

Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola, red. Jan Gola, Wojciech Szydło,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 368, Wrocław 2014.

Scheuer Bartosz, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej. Monografie i Opracowania nr 255, Wrocław 2015.

Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, red. Janusz Lichtarski, Witold Szumowski Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 421, Wrocław 2016.

Sobocińska M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Monografie i Opracowania nr 259, Wrocław 2015.

Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next? , ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 423, Wrocław 2016.

Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes, ed. Magdalena Rojek-Nowosielska, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 387, Wrocław 2015.

Społeczeństwo i Ekonomia 2014, nr 1(1).

Społeczeństwo i Ekonomia 2014, nr 2(2).

Społeczeństwo i Ekonomia 2015, nr 1(3).

Społeczeństwo i Ekonomia 2015, nr 2(4).

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, red. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu  nr 338,  Wrocław 2014.

Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, red. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska, Prace Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 382, Wrocław 2015.

Strategie. Procesy i praktyki, red. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Prace Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 420, Wrocław 2016.

Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. Marzena Stor, Tadeusz Listwan, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 349, Wrocław 2014.

Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, red. Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 350, Wrocław 2014.

Sztando Andrzej, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Monografie i Opracowania nr 266, Wrocław 2017.

Szymański P., Standardy wyceny jako sposób poprawy jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa, seria: Monografie i Opracowania nr 260, Wrocław 2015.

Śląski Przegląd Statystyczny 2014, nr 12(18).

Śląski Przegląd Statystyczny 2015, nr 13(19).

Śląski Przegląd Statystyczny 2016, nr 14(20). 

Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 327, Wrocław 2014.

Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 328, Wrocław 2014.

Taksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 384, Wrocław 2015.

Taksonomia 25. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 385, Wrocław 2015.
Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 426, Wrocław 2016.

Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 427, Wrocław 2016.

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. Bartłomiej Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015. 

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 342, Wrocław 2014. 

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 415, Wrocław 2016. 

Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, red. Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 380, Wrocław 2015.

Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, red. Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 355, Wrocław 2014

Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, red. Ryszard Kłeczek, Anetta Pukas, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 353,  Wrocław 2014.

Usługi 2014. Wybrane uwarunkowania rozwoju usług, red. Mirosława Pluta-Olearnik, Sylwia Wrona, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 354, Wrocław 2014.

Walesiak Marek, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wrocław 2016.

Waniowski Paweł, Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 248, Wrocław 2014.

Wątroba Wiesław,Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmuWrocław 2017.

Węgrzyn Grażyna, Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania nr 256, Wrocław 2015. 

Wierzbiński Marcin, Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa,  Monografie i Opracowania nr 267, Wrocław 2017. 

Wiszniowski Edward, Rachunkowość w kontrolnej procedurze nielegalnego obrotu pieniężnego, Monografie i Opracowania nr 261, Wrocław 2015.

Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges, red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 428, Wrocław 2016.

Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, red. J. Borowiec, G. Wolska, B. Baran, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 416, Wrocław 2016.

Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym, red. E. Pancer-Cybulska, U. Zagóra-Jonszta, B. Baran, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 417, Wrocław 2016.

Wybrane zagadnienia z bioekonomii, red. Małgorzata Krzywonos,   Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 411, Wrocław 2015.

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 326, Wrocław 2014.

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktykared. A. Kopiński, P. Kowalik, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 412, Wrocław 2015.

Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 365, Wrocław 2014.

Zarządzanie kosztami i dokonaniami, red. Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wrocław 2015.

Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza, red. Maria Węgrzyn, Dariusz Wasilewski,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 410, Wrocław 2015.

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 366, Wrocław 2014.

Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, red. Ewa Stańczyk-Hugiet, Joanna Kacała,   Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 422, Wrocław 2016.

Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. Grzegorz Bełz, Joanna Kacała, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 359,  Wrocław 2014.

Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności, red. Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 400, Wrocław 2015.

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 362,  Wrocław 2014.

Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, red. Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 378, Wrocław 2015.

Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, red. Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 377, Wrocław 2015.

Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, red. Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron, Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 376, Wrocław 2015.


O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt