Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością został powierzony Prorektorowi ds. Nauki. Wydawnictwo istnieje na Uczelni od 1955 r., przy czym w miarę rozwoju Uczelni zmieniała się jego forma organizacyjna. Początkowo był to referat, następnie Sekcja Wydawnictw Uczelnianych, Wydawnictwo Uczelniane, Dział Wydawnictw, a od maja 2008 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zakres działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego obejmuje:

 • publikowanie, upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników naukowych polskich uczelni ekonomicznych,
 • publikowanie podręczników i skryptów adresowanych przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych,
 • promowanie publikacji Wydawnictwa (uczestnictwo w targach książek, wydawanie katalogu, inicjowanie spotkań z autorami wydawanych książek itp.).

    W Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego ukazują się następujące rodzaje publikacji:


 • Monografie profesorskie
 • Monografie i Opracowania (habilitacje)
 • Monografie naukowe
 • Podręczniki, skrypty
 • Czasopisma:
  • Biblioteka Regionalisty
  • Didactics of Mathematics
  • Ekonometria
  • Ekonomia
  • Informatyka Ekonomiczna
  • Mathematical Economics
  • Nauki Inżynierskie i Technologie
  • Nauki o Finansach
  • Nauki o Zarządzaniu
  • Nauki Społeczne
  • Śląski Przegląd Statystyczny
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Debiuty studenckie
 • Materiały z konferencji

W roku kalendarzowym Wydawnictwo wydaje przeciętnie ok. 100 tytułów o łącznej objętości ok. 1550 arkuszy wydawniczych i w łącznym nakładzie 25 000 egz.


Wydawnictwo jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, skupiającego wydawnictwa uczelniane z całej Polski. Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenie. Dotychczas takie wystawy odbyły się: w Londynie, Rzymie, Sztokholmie, Wilnie, Pradze, Kijowie, Lublinie, Dniepropietrowsku, Petersburgu. Wśród innych działań promocyjnych należy wymienić udział w targach: Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Krajowych Targach Książki Akademickiej „Atena”, Targach Książki w Krakowie, kiermaszu książek w SGH. Wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych wydawnictw znalazł odzwierciedlenie w licznych nagrodach ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt