Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Aktualności

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

Logowanie do systemu recenzji SENIR

https://review.ue.wroc.pl

Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz

SENIR dla autorów, pobierz instrukcję

SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję

Szablon artykułu do Prac Naukowych, pobierz szablon

Szablon artykułu do Nauk Inżynierskich i Technologii, szablon

Krótka instrukcja pisania artykułu w szablonie, pobierz tutaj

Ponieważ artykuły są recenzowane w trybie double-blind review process, prosimy autorów o niepodawanie  swoich danych w artykułach wysyłanych do recenzji. Dane te należy wstawić dopiero w pliku składanym po recenzji.

Szablony artykułów do innych czasopism można pobrać na stronach poszczególnych czasopism.

Oświadczenie autora artykułu, pobierz oświadczenie autora

Oświadczenie autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji


ENGLISH

SENIR for authors download

SENIR for reviewers download

Article template download

Instructions for article template download


Punktacja czasopism

Informujemy, że 23 grudnia 2015 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych. Nasze czasopisma uzyskały następującą punktację:

 • Argumenta Oeconomica   15 pkt.  – lista A
 • Biblioteka Regionalisty   8 pkt.
 • Ekonometria   14 pkt.
 • Ekonomia XXI Wieku  11 pkt.
 • Didactics of Mathematics  8 pkt.
 • Informatyka Ekonomiczna   12 pkt.
 • Mathematical Economics  10 pkt.
 • Management Forum 9 pkt.
 • Nauki Inżynierskie i Technologie   6 pkt.
 • Nauki o Finansach  14 pkt.
 • Nauki o Zarządzaniu 10 pkt.
 • Społeczeństwo i Ekonomia  9 pkt.
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  10 pkt.
 • Śląski Przegląd Statystyczny  9 pkt.

Czasopisma naukowe

Ekonometria

Ekonomia XXI Wieku

Informatyka Ekonomiczna

Nauki Inżynierskie i Technologie

Nauki o Finansach

Management Science Review (dawniej: Nauki o Zarządzaniu)

Społeczeństwo i Ekonomia

Biblioteka Regionalisty

Didactics of Mathematics

Mathematical  Economics

Śląski Przegląd Statystyczny

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Management Forum

Zawieszone do 2018:

International Journal of Food Science and Bioprocessing

WNP_200x65

Książki Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są dostępne również w czytelni internetowej www.ibuk.pl.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z czytelni on-line.

facebook_logo Zapraszamy do odwiedzania naszej strony społecznościowej.


"Zarządzanie marketingiem" nagrodzone za najtrafniejszą szatę edytorską

Wozniczka_Zarzadzanie

Niezmiernie miło nam poinformować, że książka pt. „Zarządzanie marketingiem” autorstwa Jarosława Woźniczki, Moniki Hajdas i Witolda Kowala zdobyła nagrodę za najtrafniejszą szatę edytorską książki  naukowej.  Na konkurs w ramach  XXI Wrocławskich Targów Książki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, nadesłano ok. 100 tytułów. Serdecznie gratulujemy Autorom.


Opłata za opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20/2013 z 5 kwietnia 2013 r. za opublikowanie artykułu w niżej podanych czasopismach obowiązuje opłata w wysokości:

Ekonomia, Ekonometria, Informatyka Ekonomiczna, Nauki o Finansach

 • artykuł w języku polskim 400 zł + 23% VAT
 • artykuł w  języku obcym 500 zł + 23% VAT

Nauki o Zarządzaniu, Nauki Społeczne, Nauki Inżynierskie i Technologie

 • artykuł w języku polskim 200 zł + 23% VAT
 • artykuł w języku obcym 300 zł + 23% VAT

Po uzyskaniu drugiej pozytywnej recenzji autor otrzyma fakturę  wystawioną na wskazany przez siebie adres. Fakturę należy zapłacić  w ciągu 14 dni.

Autorów indywidualnie ponoszących koszty swojej publikacji  prosimy o wpłatę na konto:
Bank Zachodni WBK SA 17 Oddział we Wrocławiu
nr 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503
z dopiskiem: za artykuł w czasopiśmie (tu prosimy podać tytuł czasopisma)
i przesłanie dowodu wpłaty na adres:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

lub skanu na adres: barbara.weglarska@ue.wroc.pl.

Na podstawie przesłanego dowodu wpłaty zostanie wystawiona faktura.


Thomson Reuters

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pt. Jak przygotować czasopismo do ewaluacji i indeksacji na Web of Science.

Lista czasopism punktowanych 2015

Informujemy, że na stronach MNiSW został opublikowany wykaz czasopism punktowanych. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.mnisw.gov.pl.

Czytelnia internetowa Ibuk.pl i księgarnia eBookPoint

Miło nam poinformawać, że książki Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są dostępne również w czytelni internetowej www.ibuk.pl, a także w sklepie internetowym ebookpoint.pl.


Serdecznie zapraszamy do korzystania z czytelni i księgarni on-line.


Nowe zasady i kryteria oceny czasopism naukowych


Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami i kryteriami oceny czasopism naukowych, zamieszczonych na stronie internetowej MNiSW. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania"

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt