Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Materiały dydaktyczne

Advanced Business Models, ed. Kazimierz Perechuda, Wrocław 2015.

Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, red. Stanisław Urban, Wrocław 2014.

Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Poskrobko Tomasz, Międzynarodowa ochrona środowiska, Wrocław 2014.

Biernacki Michał, Exercises on Financial Accounting, Wrocław 2014.

Biernacki Michał, Kasperowicz Anna, Mazur Alicja,  Komputerowa ewidencja księgowa, Wrocław 2014.

Biernacki Michał (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i  małych  przedsiębiorstw w technice komputerowej Wrocław 2016.

Borkowska Bożena, Klimczak Bożena, Mikroekonomia. Ćwiczenia, wyd. 10 zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2015.

Brajer-Marczak Renata, Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Wrocław 2015.

Derlukiewicz Niki, Korenik Stanisław, Miszczak Katarzyna (red.), Gospodarka i polityka regionalna - nowe tendencjeWrocław 2015.

Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi, red. Stanisław Urban, Anna Olszańska, Wrocław 2015.

Grzesik Katarzyna, Karaś Mirosław, Decyzje menedżerskie w organizacji, Wrocław 2014.

Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. Jerzy Korczak, Mirosław Dyczkowski, Barbara Łukasik-Makowska , Wrocław 2013.

Kaczmarczyk Angelika, Kowalak Robert, Piotrowska Katarzyna, Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwach mikro w świetle ustawy o rachunkowości,Wrocław 2016.

Klimczak Bożena, Mikroekonomia, wyd. 9 zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2015.

Kołakowski Tomasz, Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych, Wrocław 2014.

Kowalska Anna, Olszańska Anna, Urban Stanisław, Marketing produktów spożywczych i gastronomii, Wrocław 2016.

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, red. Przemysław Skulski, Wrocław 2014.

Łakomiak Aleksandra, Rachunkowość - zasady ogólne. Zbiór zadań, Wrocław 2014.

Łyko Janusz, Algebra liniowa dla ekonomistów, Wrocław 2013.

Łyko Janusz, Arkadiusz Maciuk, Algebra liniowa dla ekonomistów. Ćwiczenia z programem Matlab, Wrocław 2013.

Marciszewska Anna, Projekty w zarządzaniu instytucjami publicznymi, Wrocław 2016.

Michna Zbigniew, Statistics, Wrocław 2014.

Ostasiewicz Katarzyna, Mathematical  Statistics, Wrocław 2014.

Perechuda Kazimierz, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, wyd. 3 uzupełnione i rozszerzone, Wrocław 2013.

Planowanie przestrzenne w Europie, red. A. Zakrzewska-Półtorak, Wrocław 2016.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, Wrocław 2015.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, wyd. 2, Wrocław 2016.

Podstawy rachunkowości, red. Bartłomiej Nita, wyd. 3 rozszerzone i zmienione, Wrocław 2017.

Polityka ekonomiczna we współczesnej gospodarce rynkowej, red. Mirosława Klamuy, Ewa Szostak, Wrocław 2016.

Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, red. Leszek Patrzałek, Wrocław 2015.

Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, red. Tadeusz Kocowski, Barbara Ćwierz-Matysiak, Katarzyna Marak, Wrocław 2013.

Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, red. A. Kasperowicz, Wrocław 2013.

Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, red. Danuta Sołtys, wyd. 2 poszerzone i zaktualizowane, Wrocław 2014.

Smoluk Antoni, Algebra liniowa, Wrocław 2017.

Smoluk Antoni, Analiza matematyczna, Wrocław 2017. 

Sprawozdawczość zarządcza, red. Robert Kowalak, Wrocław 2014.

Strahl Danuta, Sobczak Elżbieta, Markowska Małgorzata, Bal-Domańska Beata, Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, wyd. 3, Wrocław 2015.

Teatr organizacji. Scenariusze komunikowania  wiedzy, red. Kazimierz Perechuda, Wrocław 2013.

Technologia chemiczna nieorganiczna - wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Kociołek-Balawejder, Wrocław 2013.

Technologia chemiczna organiczna - wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Kociołek-Balawejder, Wrocław 2013.

Urban Stanisław, Kowalska Anna, Olszańska Anna, Szymańska Joanna, Zarządzanie produktem - problemy teoretyczne i praktyczneWrocław 2017.

Woźniczka Jarosław, Hajdas Monika, Kowal Witold, Zarządzanie marketingiem, Wrocław 2014.

Wymiary polityki społecznej, red. Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński, wyd. 2, rozszerzone, Wrocław 2013.

Zadania z chemii ogólnej i analitycznej, red. Teresa Znamierowska, wyd. 5, Wrocław 2013.

Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. Ewa Konarzewska-Gubała, wyd. 3, Wrocław 2013.


O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt