Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Tabele i rysunki

  1. Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
  2. Przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie".
  3. Tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.
  4. Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
  5. Poszczególne elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny.
  6. Tekst na rysunku powinien być pisany czcionką Times New Roman 9 pkt, odstęp pojedynczy.
  7. Rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.
  8. Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane,
  9. W wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem.

Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze korzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, np. „zmiennei x2 są wówczas równe”).

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt