Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Streszczenia

Artykuły skladane do danego czasopisma oraz do serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we  Wrocławiu  muszą zawierać:

  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski). Szczegółowe wymagania dotyczące objętości abstraktów są podane na stronie danego czasopisma.
  • słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim

Streszczenia w języku angielskim należy dołączyć do monografii habiltacyjnych (ok. 1 strony formatu B5).

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt