Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Przypisy

  1. W czasopismach i w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego należy stosować przypisy bibliograficzne w systemie harwardzkim, chyba że dla danego zeszytu zostaną poczynione inne ustalenia. Stronę, z której pochodzi cytat, podajemy w przypisie, a nie w literaturze [Kowalski 2016, s. 34-35]. Szczegóły sporządzania spisu literatury i powoływania się na nią – w zakładce Literatura.
  2. Jeśli w pracy ustalono dolne przypisy bibliograficzne, obowiązują zasady ogólne: jeśli autor powołuje się na pracę już wcześniej opisywaną w przypisie, to jej tytuł należy zastąpić skrótem wyd. cyt.; jeśli w przypisach bibliograficznych występuje powołanie co najmniej na dwie prace danego autora, to w celu uniknięcia niejasności należy podać początkowe słowa tytułu. W przypisach obowiązuje kolejność: inicjał imienia, nazwisko (odwrotnie niż w spisie literatury) itd.
  3. Przypisy rzeczowe należy umieszczać u dołu stron.
  4. Numeracja ciągła powinna być zachowana w obrębie artykułu lub w obrębie rozdziału. Jeśli w całej pracy jest niewiele przypisów, można stosować numerację w obrębie całej pracy.

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt