Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Maszynopis

 1. Wydawnictwo przyjmuje wydruk komputerowy wraz z płytami CD.
 2. Płyta powinna zawierać folder z tekstem opracowania oraz odrębny folder z plikami źródłowymi rysunków zamieszczonych w tekście.
 3. Tekst zapisany na nośniku musi być identyczny z wydrukiem komputerowym.
 4. Objętość pracy powinna być zgodna z objętością zgłoszoną wcześniej w planie (objętość pracy oblicza się w arkuszach autorskich. 1 arkusz autorski zawiera 40 000 znaków typograficznych. Za znak typograficzny uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami).
 5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
  • program Word,
  • format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,
  • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
  • należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować.
 6. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:
  • stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora (autorów) bądź redaktora naukowego oraz tytuł pracy,
  • jeśli praca jest autorstwa co najmniej dwóch osób, to na osobnej stronie należy wyszczególnić części napisane przez każdego autora,
  • spis treści obejmujący tytuły rozdziałów do trzeciego stopnia (np. 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2)
  • wykaz literatury,
  • streszczenia obcojęzyczne wraz ze słowami kluczowymi (jeśli są wymagane).

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt