Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Archiwum

Zarządzenie Rektora UE w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 20/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. zostały zmienione stawki obowiązujące w Wydawnictwie.

Więcej informacji można pobrać ze strony

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2013/zr20_2013.pdf


System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR

https://review.ue.wroc.pl


Nagroda dla naszego Wydawnictwa

Niezmiernie miło nam poinformować, że książki Antoniego A. Kamińskiego pt. Michaił Bakunin. Życie i myśl: tom 1. Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848) i tom 2. Podpalacz Europy (1848-1864) zdobyły wyróżnienie w konkursie na najtrafniejszą szatę graficzną publikacji naukowych podczas trwających obecnie XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Serdecznie gratulujemy Autorowi.


Książka dr. Tomasza Słońskiego nominowana do nagrody

Miło nam poinformować, że książka dr. Tomasza Słońskiego pt. "Ocena wpływu wspomaganego długiem wykupu  akcji (LBO) na wartość spółki" jako jedna z trzech publikacji w Polsce została nominowana do nagrody "Beta".
Nagroda "Beta" jest przyznawana corocznie najlepszej w Polsce książce z dziedziny finansów.
Wręczenie nominacji oraz ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 18.04.2013 r. na gali finałowej w czasie trwania XIV Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie finansami. Czas na pieniądz" w Kołobrzegu.


Slonski_Analiza


Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie


Nowa lista czasopism punktowanych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową listę czasopism naukowych. Nasze czasopisma  uzyskały następującą liczbę punktów:  
 • Ekonomia XXI Wieku (Ekonomia do 2013r.)  – 8 pkt.
 • Ekonometria – 8 pkt.
 • Informatyka Ekonomiczna – 8 pkt.
 • Nauki o Finansach – 8 pkt.
 • Nauki o Zarządzaniu – 8 pkt.
 • Społeczeństwo i Ekonomia (Nauki Społeczne do 2013r.) – 7 pkt.
 • Didactics of Mathematics – 7 pkt.
 • Mathematical Economics – 7 pkt.
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 7 pkt.
 • Biblioteka Regionalisty – 6 pkt.
 • Nauki Inżynierskie i Technologie – 5 pkt.
 • Śląski Przegląd Statystyczny – 3 pkt.


Nagrody dla naszych Autorów

Z przyjemnością informujemy, że książka dr. Wawrzyńca Michalczyka pt. „Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro” zdobyła główną nagrodę w kategorii finanse i bankowość w konkursie organizowanym przez „Magiel. Niezależny Miesięcznik Studentów SGH”.

W tym samym konkursie książka prof. Stanisława Czai pt. „Czas w ekonomii” zdobyła wyróżnienie w kategorii polityka gospodarcza.

Serdecznie gratulujemy Autorom nagrodzonych książek.

Nagroda_2012 Wyroznienie_2012


Thomson Reuters

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z p. Marcinem Kapczyńskim, przedstawicielem Thomson Reuters w Polsce. Spotkanie odbędzie się 2 października o godz. 10.00 w sali W3 DCINiE.  Pan Marcin Kapczyński opowie, jak korzystać z bazy Web of Science, Journal Citation Reports i innych dostępnych na Web of Knowledge narzędzi w kontekście rozporządzeń MNiSW dotyczących ewaluacji nauki, a także przedstawi proces zgłaszania czasopism do oceny i indeksowania na liście filadelfijskiej.


Zeszyty dziedzinowe w 2011 roku

Rady naukowe poszczególnych serii ustaliły na 2011 r. następujące tytuły  

EKONOMETRIA
(obok podano termin zamknięcia zeszytu)

 1. Forecasting, red. Paweł Dittmann 28.02.2011
 2. Zastosowanie metod ilościowych, red. Józef Dziechciarz 30.05.2011
 3. Zastosowanie metod ilościowych, red. Józef Dziechciarz 30.09.2011
 4. Theory and Applications of Quantitative Methods, red. Józef Dziechciarz 15.12.2011

EKONOMIA

 1. Regionalizm i globalizacja, red. Jan Rymarczyk    30.03.2011
 2. Integracja europejska, red. Mirosława Klamut 30.04.2011
 3. Makroekonomia, red. Marian Noga    15.05.2011
 4. Gospodarka, środowisko, przestrzeń, red. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor, Zbigniew Przybyła    30.06.2011
 5. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. Bożena Klimczak  30.06.2011

INFORMATYKA EKONOMICZNA

 1. Wybrane zagadnienia, red. Andrzej Bąk, Artur Rot 31.03.2011
 2. Informatyka w biznesie, red.  Jerzy Korczak, Helena Dudycz   30.09.2011
 3. Systems Engineering and Management in Enterprises, red. Leszek Maciaszek  31.12.2011

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

 1. Red. Tomasz Lesiów    31.01.2011

NAUKI O FINANSACH

 1. Red. Grażyna Borys           
 2. Red. Krzysztof Jajuga       
 3. Red. Wanda Ronka-Chmielowiec   
 4. Red. Marek Łyszczak         

NAUKI O ZARZĄDZANIU

 1. Badania rynkowe, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska    30.01.2011
 2. Zarządzanie marketingowe, red. Ryszard Kłeczek         30.05.2011
 3. Zarządzanie w teorii, red. Mieczysław Przybyła            30.05.2011
 4. Transformations and Dynamics in Management, red. Jan Skalik  30.11.2011
 5. Zarządzanie w praktyce, red. Barbara Olszewska          30.12.2011

NAUKI SPOŁECZNE

 1. Red. Olga Kowalczyk            31.01.2011



SGH wyróżnia naszych autorów

Miło nam poinformować, że w konkursie  organizowanym corocznie w Szkole Głównej Handlowej przez Niezależny Miesięcznik Studentów SGH "MAGIEL" dwie książki wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zdobyły wyróżnienie:
•    w kategorii  finanse i bankowość  – Dorota Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych (Wrocław 2009),
•    w kategorii polityka gospodarcza  – Ekonomia rozwoju, pod red. Bogusława Fiedora  i  Karola Kociszewskiego (Wrocław 2010)  
Serdecznie gratulujemy autorom wyróżnionych książek


Zeszyty dziedzinowe cd.

NAUKI O FINANSACH

 1. Red. Grażyna Borys           
 2. Red. Krzysztof Jajuga       
 3. Red. Wanda Ronka-Chmielowiec   
 4. Red. Marek Łyszczak         

NAUKI O ZARZĄDZANIU

 1. Badania rynkowe, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska    30.01.2011
 2. Zarządzanie marketingowe, red. Ryszard Kłeczek         30.05.2011
 3. Zarządzanie w teorii, red. Mieczysław Przybyła            30.05.2011
 4. Transformations and Dynamics in Management, red. Jan Skalik  30.11.2011
 5. Zarządzanie w praktyce, red. Barbara Olszewska          30.12.2011

NAUKI SPOŁECZNE

 1. Red. Olga Kowalczyk            31.01.2011



Wrocławskie Targi Książki Naukowej

W dniach 17-19 marca br. Wydawnictwo uczestniczy w XVI Wrocławskich Targach Książki Naukowej, odbywających się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (ul. Janiszewskiego 8, budynek D-20) w godzinach 9-17. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.


Praca w Wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego zatrudni  specjalistę od marketingu – osobę kreatywną, sumienną i odpowiedzialną. Oferty zawierające cv oraz krótki opis planowanej kampanii reklamowej Wydawnictwa proszę przesyłać do dnia 27.03.2010 r. na adres barbara.weglarska@ue.wroc.pl

SGH nagradza naszą książkę

wyr_polityczne

Miło nam poinformować, że wydany przez nasze Wydawnictwo podręcznik pt. Wymiary polityki społecznej  pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii nauki polityczne (nagrody głównej nie przyznano). Konkurs odbył się podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych organizowanych corocznie na SGH przez Niezależny Miesięcznik Studentów SGH "MAGIEL". 


Nagrodzona książka

Niezmiernie miło nam poinformować, że książka pt. „Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce”  napisana przez pracowników Katedry Zarządzania Kadrami pod redakcją prof. Tadeusza Listwana i dr Marzeny  Stor, wydana w naszym Wydawnictwie, uzyskała I nagrodę w konkursie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie. Autorom gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych nagród.

Informacja dla autorów

Informujemy wszystkich autorów, że między Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu  zostało zawarte porozumienie dotyczące  wzajemnej  wymiany publikacji w seriach zeszytów naukowych wydawanych przez Wydawnictwa tychże uczelni. Zgodnie z tym porozumieniem każde Wydawnictwo przyjmie do bezpłatnej publikacji artykuły z  uczelni biorących udział w tym porozumieniu. W najbliższym czasie nasze Wydawnictwo zamieści na swojej stronie internetowej wykaz zeszytów prowadzonych w każdej uczelni oraz szczegółowe zasady obowiązujące przy ich wydawaniu.

Promocja Wydawnictwa

We wrześniu Wydawnictwo będzie prezentowało swoje publikacje podczas konferencji organizowanych przez katedry Uniwersytetu Ekonomicznego.

21-23 września  "Prognozowanie w zarządzaniu firmą” , organizowana przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych

21-23 września  "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski”, organizowana przez  Katedrę Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedrę Ubezpieczeń


Posiedzenie Komisji Wydawniczej

Posiedzenie Senackiej Komisji Wydawniczej odbędzie się 16.06.2009 r. o godz. 10.00 w Wydawnictwie.

Promocja Wydawnictwa

W dniach 6-8 maja Wydawnictwo  uczestniczyło w Spotkaniach z Książką Akademicką, tym razem organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jest to cykliczna impreza, organizowana przez różne uczelnie, mająca na celu propagowanie wydawnictw uczelnianych.

Nowe zasady wydawania Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Od 2009 roku wprowadzono nowe zasady wydawania zeszytów dziedzinowych w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dokładne informacje są zamieszczone w zakładce: pliki do pobrania, plik: zeszyty dziedzinowe

Senacka Komisja Wydawnicza

Posiedzenie Senackiej Komisji Wydawniczej odbędzie się 7.04 (wtorek) o godz. 10.00 w Wydawnictwie

Nagroda dla naszego Wydawnictwa

Miło nam poinformować, że nasze Wydawnictwo zdobyło nagrodę w Konkursie o Puchar Radia Wrocław za najlepiej zorganizowane stoisko na trwających obecnie XV Wrocławskich Targach Książki Naukowej.

XV Wrocławskie Targi Książki Naukowej

W dniach 18-20.03 Wydawnictwo będzie uczestniczyło w XV Wrocławskich Targach Książki Naukowej, organizowanych przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. Targi odbędą się w Centrum Naukowo-Badawczym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 (bud. D-20) w godz. 9.00-17.00. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Plan wydawniczy

Na posiedzeniu Senatu w dniu 22.01 został zatwierdzony plan wydawniczy na 2009 r. Plan zawiera wszystkie opracowania zgłoszone do Wydawnictwa. Zapraszamy  autorów i redaktorów do współpracy i prosimy o dotrzymywanie zadeklarowanych terminów.

Sukces Argumenta Oeconomica

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że nasze czasopismo Argumenta Oeconomica zostało umieszczone w wykazie Master Journal List prowadzonej przez Thompson Reuters, a więc znalazło się na prestiżowej liście filadelfijskiej czasopism.

W skład Kolegium Redakcyjnego Argumenta Oeconomica wchodzą:

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - przewodniczący,
 • prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel,
 • dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. UE
 • dr hab. Czesław Zając, prof. UE
 • mgr Ewa Knichnicka - sekretarz redakcji

Rady Naukowe

Prorektor ds. Nauki prof. Andrzej Gospodarowicz powołał następujące osoby do Rad Naukowych zeszytów dziedzinowych

EKONOMETRIA
 • Dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Paweł Dittmann
 • Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
 • Dr hab. Janusz Łyko, prof. UE
 • Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
 • Prof. dr hab. Marek Walesiak
EKONOMIA I MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys
 • Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Prof. dr hab. Mirosława Klamut
 • Prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Prof. dr hab. Andrzej Matysiak – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Marian Noga
 • Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UE
 • Prof. dr hab. Jan Rymarczyk
 • Prof. dr hab. Stanisław Urban
INFORMATYKA EKONOMICZNA
 • Dr hab. Andrzej Bąk, prof. UE
 • Dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE
 • Prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • Dr hab. Andrzej Małachowski, prof. UE
 • Prof. dr hab. Adam Nowicki
 • Dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE – przewodnicząca
 • Dr hab. Jacek Unold, prof. UE
NAUKI O FINANSACH
 • Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Grażyna Borys
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • Prof. dr hab. Zbigniew Luty
 • Dr hab. Marek Łyszczak, prof. UE
 • Prof. dr hab. Edward Nowak
 • Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmie
 NAUKI O ZARZĄDZANIU
 • Prof. dr hab. Henryk Jagoda
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jasiński
 • Dr hab. Andrzej Kaleta, prof. UE
 • Prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski
 • Prof. dr hab. Barbara Olszewska
 • Dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UE – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Aniela Styś
NAUKI SPOŁECZNE
 • Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE – przewodniczący
 • Dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. UE
 • Dr hab. Marian Jasiukiewicz, prof. UE
 • Prof. dr hab. Jan Kurowicki
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pisz
 • Dr hab. Michał Soroka, prof. UE
 • Dr hab. Wiesław Wątroba
TECHNOLOGIA
 • Dr hab. Władysław Czupryk, prof. UE
 • Prof. dr hab. Jerzy Hanuza
 • Dr hab. Elżbieta Kociołek-Balawejder, prof. UE
 • Prof. dr hab. Tadeusz Miśkiewicz
 • Dr hab. Jerzy Pietkiewicz, prof. UE
 • Dr hab. Waldemar Podgórski, prof. UE - przewodniczący
 • Dr hab. Irena Szczygieł, prof. UE
 • Dr hab. Katarzyna Szołtysek, prof. UE
 • Dr hab. Janina Wołoszyn, prof. UE


Komisja Wydawnicza

Posiedzenie Senackiej Komisji Wydawniczej odbędzie się 12.01.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydawnictwa (pok. 15)

SGH nagradza naszych Autorów

dyplom_eko_1_2_copy

I wyróżnia

wyroz_fib_copy

Senacka Komisja Wydawnicza

Posiedzenie Senackiej Komisji Wydawniczej z udziałem redaktorów naukowych zeszytów dziedzinowych odbędzie się 19 listopada o godz. 11.30 w sali 100 w bud. E

Zmiana zasad finansowania monografii profesorskich

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, na wniosek Senackiej Komisji Wydawniczej, podjął decyzję o zmianie sposobu finansowania monografii profesorskich publikowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 1 października 2008 r. Uczelnia będzie finansować wydanie monografii profesorskiej o objętości 10 arkuszy, na pozostałą objętość autor powinien mieć zapewnione źródło finansowania.

Senacka Komisja Wydawnicza

1 października 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senackiej Komisji Wydawniczej z udziałem Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza. W pierwszej części posiedzenia Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz przedstawił zasady funkcjonowania Wydawnictwa w warunkach dokonanych już zmian organizacyjnych. W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad zadaniami Senackiej Komisji Wydawniczej, zakresem zadań redaktorów naukowych publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego oraz nad założeniami do planu wydawniczego na  2009 r.  Wymienione sprawy będą przedmiotem dyskusji  podczas następnych posiedzeń Senackiej Komisji Wydawniczej. 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Informujemy, że książki ukazujące się w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będą zamieszczane w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (www.dbc.wroc.pl).  W związku z tym prosimy autorów artykułów publikowanych w tej serii o pisemną zgodę na umieszczenie ich artykułów w sieci. Podpisane formularze (pobierane ze strony Wydawnictwa) prosimy dołączać do artykułów składanych w Wydawnictwie po recenzjach.

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt